Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina
Magistratska 11/1
49000 Krapina
MB: 3079877756
Telefon: + 385(0)49 371 138
Procedura stvaranja ugovornih obveza za koje je potreban postupak javne nabave
Procedura stvaranja ugovornih obveza za koje nije potreban postupak javne nabave
 
 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 

Dokumenti javne nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Dokumenti javne nabave za 2017. godinu

 Plan nabave za 2017. godinu

Evidencija ugovora za 2017.

Dokumenti javne nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

  Evidencija ugovora za 2016.

Dokumenti javne nabave za 2015.godinu

 Plan nabave za 2015.godinu

 Evidencija ugovora za 2015.

Dokumenti javne nabave za 2014. godinu

 Plan nabave

1. Izmjena plana nabave za 2014 godinu

 

„Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina objavljuje poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju i sanaciju krovišta Dječjeg vrtića (1. faza).

   Poziv za dostavu poude

         Prilog br.1.poziva - Ponudbeni list

         Prilog br.2.poziva - Troškovnik s općim uvjetima

         Prilog br.3.poziva - Prijedlog ugovora

         Prilog br.4.poziva - Obazac izjave o nekažnjavanju

 

 Evidencija ugovora za 2014 godinu