Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina
Magistratska 11/1
49000 Krapina
MB: 3079877756
Telefon: + 385(0)49 371 138

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03, 72/03, 144/10, 37/11 i 77/11) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, jedno od kojeg je i Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

\"\\"\\"\" Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine,172/03, 72/03, 144/10, 37/11 i 77/11)

\"\\"\\"\" Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

\"\\"\\"\" Katalog informacija

    \"\\"\\"\" Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

 Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

\"\\"\\"\" Odluka o imenovanju službenika za informiranje

\"\\"\\"\" Službenik za informiranje DV „G.Krklec“ Krapina

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

 

Godišnje izvješće ZPPI za 2017.godinu

 

Godišnje izvješće ZPPI za 2017.godinu - csv format

 

 

Godišnje izvješće ZPPI za 2016.godinu

Slikovni rezultat za csvGodišnje izvješće ZPPI za 2016.godinu

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

  • 3 predstavnika Grada (predsjednik Upravnog vijeća + 2 člana)
  • 1 predstavnik roditelja (1 član)
  • 1 predstavnik odgojitelja (1 član)