“Vrtić za svaku obitelj” – projekt unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

U utorak, 15. siječnja 2019. godine u Kneževoj palači u Zadru DV Gustav Krklec Krapina kao korisnik bespovratnih sredstava s Gradom Krapinom kao partnerom, potpisao je ugovor za projekt “Vrtić za svaku obitelj” (broj ugovora: UP.02.2.2.08.0036) sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u okviru Poziva ”Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u financijskom razdoblju 2014. – 2020.. Svečanoj dodjeli ugovora prisustvovala je ministrica  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa. Nada Murganić. Vrijednost projekta iznosi 2.565.556,98 kuna, a EU sufinanciranje projekta je 100%-tno.

Projektom se financira uvođenje poslijepodnevnog boravka djece u rad vrtića, a namijenjen je roditeljima kako bi lakše uskladili osobni i  poslovni razvoj. Prema iskazanim potrebama roditelja, radno vrijeme vrtića je usklađeno te traje u prijepodnevnom primarnom programu od 5:30 do 15:30 sati i u poslijepodnevnom primarnom programu od 10:00 do 20:00 sati. Sve potrebne informacije o poslijepodnevnom radu roditelji će dobiti na roditeljskom sastanku tijekom mjeseca veljače 2019. godine.

  Uz navedeno, ovim projektom unapređuje se i program vrtića uvođenjem dva nova kraća programa: opća igraonica i folklorno stvaralaštvo. Početkom 2019. godine rad će biti usmjeren na izradu i verifikaciju kraćih programa i stručnu edukaciju odgojno – obrazovnih radnika. Kroz ovaj projekt vrtić zapošljava 2 nova odgojitelja/ice, 1 stručnog  suradnika/cu pedagoga/inju, 1  kuhara/icu-spremačicu. Osim plaća spomenutim radnicima, iz projekta će se financirati edukacije odgojitelja/ica, nabava didaktičke opreme, te novi namještaj za sobu dnevnog boravka djece. Projekt će trajati 30 mjeseci.
Savjetodavnu podršku u realizaciji projekta “Vrtić za svaku obitelj” pruža Zagorska razvojna agencija.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina.

Projekt „Vrtić za svaku obitelj“ provode Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina i partner Grad Krapina u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva: UP.02.2.2.08

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr