KRAĆI PROGRAM IGRAONICE OPĆEG TIPA

ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Poštovani roditelji, obavještavamo Vas da će se od rujna 2019. godine u prostorima Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina započeti provoditi kraći program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi – „Igraonica općeg tipa“.

Program će se provoditi u trajanju od 1.5 sat, dva puta tjedno od 15.30 do 17.00 sati sa jednom odgojno-obrazovnom skupinom djece rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu s najviše 20 upisane djece.  Voditelji programa bit će odgojitelji (VŠS).

Osnovna zadaća ovog programa je stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj svakog djeteta. Kroz ovaj program ćemo uskladiti aktivnosti sa psihofizičkim karakteristikama djece rane i predškolske dobi:

  • čuvati i unapređivati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, emocionalni razvoj i stabilnost te socijalizaciju;
  • poticati dijete na preuzimanje određenih obaveza u odgojnoj skupini;
  • poticati na dogovaranje i uspostavljanje zajedničkih pravila u skupini;
  • stvarati osnovu za razvoj govora i obogaćivanje dječjeg rječnika primjerenim literarnim djelima, slikovnicama, odabranim tekstovima proze i poezije;
  • razvijati navike održavanja osobne higijene, poticati na samostalnost kroz životno-praktične aktivnosti;
  • omogućiti im istraživanje i upoznavanje s različitim likovnim, glazbenim i scenskim sredstvima;
  • podržavati dječji interes za biljni i životinjski svijet, prirodne pojave i predmete;
  • kroz igru razvijati prijateljstvo kao i ravnopravne odnose među spolovima.

Pozivamo sve zainteresirane roditelje da Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa podnesu u tajništvo vrtića (osobno ili putem e-mail) radnim danom 7.00-15.00 sati.

Neposredno prije početka provođenja programa bit će organiziran informativni roditeljski sastanak za sve roditelje koji su podnijeli Zahtjev za upis, kako bi dobili sve potrebne informacije o programu.

Dokumenti:

Tekst ove obavijesti

 Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa