KRAĆI PROGRAM IGRAONICE OPĆEG TIPA

ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Poštovani roditelji, obavještavamo Vas da će se od rujna 2019. godine u prostorima Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina započeti provoditi kraći program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi – „Igraonica općeg tipa“.

Program će se provoditi u trajanju od 1.5 sat, dva puta tjedno od 15.30 do 17.00 sati sa jednom odgojno-obrazovnom skupinom djece rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu s najviše 20 upisane djece.  Voditelji programa bit će odgojitelji (VŠS).

Program Igraonice će financirati roditelji, a cijena bi iznosila 200,00 kuna mjesečno.

Osnovna zadaća ovog programa je stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj svakog djeteta. Kroz ovaj program ćemo uskladiti aktivnosti sa psihofizičkim karakteristikama djece rane i predškolske dobi:

  • čuvati i unapređivati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, emocionalni razvoj i stabilnost te socijalizaciju;
  • poticati dijete na preuzimanje određenih obaveza u odgojnoj skupini;
  • poticati na dogovaranje i uspostavljanje zajedničkih pravila u skupini;
  • stvarati osnovu za razvoj govora i obogaćivanje dječjeg rječnika primjerenim literarnim djelima, slikovnicama, odabranim tekstovima proze i poezije;
  • razvijati navike održavanja osobne higijene, poticati na samostalnost kroz životno-praktične aktivnosti;
  • omogućiti im istraživanje i upoznavanje s različitim likovnim, glazbenim i scenskim sredstvima;
  • podržavati dječji interes za biljni i životinjski svijet, prirodne pojave i predmete;
  • kroz igru razvijati prijateljstvo kao i ravnopravne odnose među spolovima.

Pozivamo sve zainteresirane roditelje da Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa podnesu u tajništvo vrtića (osobno ili putem e-mail) radnim danom 7.00-15.00 sati.

Neposredno prije početka provođenja programa bit će organiziran informativni roditeljski sastanak za sve roditelje koji su podnijeli Zahtjev za upis, kako bi dobili sve potrebne informacije o programu.

Dokumenti:

  Tekst ove obavijesti

 Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa