Dragi roditelji,

Zbog trenutne situacije u Hrvatskoj vezano uz epidemiju korona virusa (COVID-19) upućujemo i molimo poštovane korisnike na komunikaciju putem telefona i elektroničke pošte.

Dječji vrtić i nadalje organizira rad Ustanove na način da se osigura prihvat djece u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.

Broj telefona na koji nas možete kontaktirati u slučaju potrebe korištenja usluge je 049/371-138 te elektronske pošte: ravnatelj@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr i info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr.

Budimo odgovorni i zaštitimo djecu, sebe i sve ostale.

Vaš vrtić