Potrebe za vrtićem od 25.5.2020. godine

Molimo roditelje koji imaju potrebu za korištenjem odgojno – obrazovnog rada u vrtiću od 25.5.2020. godine, da informaciju o tome pošaljete na elektronsku poštu  tajnik@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr ili nas kontaktirate na broj telefona 049/371 138.

 

Zahvaljujemo na suradnji.