U Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina održana je završna konferencija projekta “Vrtić za svaku obitelj”, koji su zajednički provodili Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina i Grad Krapina, u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, a bio je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije potpisali su 15. siječnja 2019. godine Ugovor sa Dječjim vrtićem Gustav Krklec Krapina o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, s ciljem unapređenja usluga boravka djece u vrtiću.

Korisnik projekta je Dječji vrtić Gustav Krklec, dok je partner u projektu Grad Krapina.
Provođenjem projekta „Vrtić za svaku obitelj“ uspjeli smo omogućiti roditeljima usklađivanje poslovnog i privatnog života obitelji na području grada Krapine.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.565.556,98 kuna, što su ujedno i bespovratna sredstva, a razdoblje provedbe je od 15. siječnja 2019. do 15. srpnja 2021. godine.
Zadani Cilj projekta bio nam je između ostalog i razvoj novih usluga vrtića u skladu s humanističkom koncepcijom, kao i jačanje kapaciteta ustanove. Možemo sada i sa sigurnošću potvrditi da smo ciljeve, koji su bili postavljeni projektom, uspješno i realizirali, između ostalog:

  • radno vrijeme vrtića je u potpunosti usklađeno s iskazanim potrebama roditelja, produljeno je, te prijepodnevni i poslijepodnevni program rada traje od 5:30 do 20:00 sati.
  • prostorno – materijalni kontekst vrtića je bogatiji opremom, didaktikom i uređenim vanjskim prostorom.
  • uz djecu iz redovnog programa vrtića, u kraći program uključila su se djeca koja nisu bila polaznici vrtića,
  • uvođenjem novih kraćih programa podignuta je kvaliteta odgojno – obrazovnog rada.
  • zapošljavanjem novog kadra (dviju odgojiteljica, pedagoginje te kuharice i spremačice na ½ radnog vremena) stvorili su se preduvjeti za daljnji rad i razvoj ustanove.

Iz projekta se financiralo stručno usavršavanje – edukacija odgojiteljica za provođenje kraćeg programa „Folklorno stvaralaštvo i tradicijska kultura“.
Također i dio prehrane djece u poslijepodnevnom programu.

Nabavljen je novi namještaj za sobu dnevnog boravka djece u poslijepodnevnom radu u vrijednosti 80.863,75 kuna te didaktička oprema u vrijednosti 101.624,63 kuna.

Financirala se ostala oprema u vrijednosti 157.215,43 kuna (antitraumatske podloge na dječjem igralištu, projektor, vatrootporni ormar za arhivu, profesionalna perilica rublja).

Znatna sredstva utrošena su u promidžbu projekta kroz izradu promidžbenih materijala – majica, šilterica i kišobrana.

U sklopu projekta od 1. listopada 2019. godine počeo se provoditi kraći program odgojno – obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi – „Igraonica općeg tipa“. Program igraonice odvijao se u jednoj odgojno – obrazovnoj skupini u koju je bilo upisano 20 – ero djece od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu. Program se odvijao sve do 11. ožujka 2020. godine kada je obustavljen radi Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 na području čitave Republike Hrvatske.

Također je u sklopu projekta verificiran i kraći program „Folklorno stvaralaštvo i tradicijska kultura“ koji nismo počeli provoditi uzimajući u obzir propisane upute od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID -19 vezano za rad predškolskih ustanova u 2020./2021. godini.

Kraće programe planiramo započeti provoditi kada to epidemiološka situacija dozvoli.
U Vrtiću se provodi i unapređuje razvojno primjerena praksu u kojoj se: primjenjuje program sigurnosti, zaštite i samozaštite djece s ciljem da vrtić bude stimulativna, obogaćena i djeci primjerena sredina. Nastojimo biti zajednica koja uči i stvara uvjete u kojima će dijete učiti prirodno, aktivnim sudjelovanjem, činjenjem i raspravljanjem o svom iskustvu s drugima.

Okruženje za učenje i stjecanje iskustva učenja je poticajno, konkretno i djetetu zanimljivo. Djeca znanje stječu aktivno, otkrivajući i istražujući, dolazeći do novih iskustava kroz igru i različite aktivnosti koje sama biraju u poticajnom fizičkom i socijalnom okruženju.

Odgojno obrazovni rad temeljimo na vrijednostima Nacionalnog kurikuluma:
– znanju
– humanizmu i toleranciji
– identitetu (osobnom, kulturnom i nacionalnom)
– odgovornosti
– autonomiji i kreativnosti.

Ovim projektom Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina unaprijedio je uslugu korištenja programa za roditelje, kao i njihovu djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te primio Povelju Grada Krapine povodom 55. obljetnice uspješnog rada i djelovanja za unapređenje odgojno-obrazovne djelatnosti u Gradu Krapini.

********

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.”

”Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina.”