Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET provode projekt pod nazivom Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove.

Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina ove godine po prvi puta redovite upise u programe obavlja putem nacionalnog portala e-Upisi , odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Zahtjevi za upis podnose se ISKLJUČIVO elektroničkom prijavom na web aplikaciju Upisi u dječje vrtiće  ( https://e-upisi.hr/ ) u razdoblju od 12. svibnja do 20.svibnja 2022. godine.

Detaljne upute za korištenje sustava e-Upisi možete pročitati ovdje.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

 • Pristup internetu
 • Korisnik posjeduje važeću NIAS vjerodajnicu odgovarajuće sigurnosne razine (za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti)
 • Sustav e-Građani je u funkciji i dostupan
 • Kreiranje zahtjeva za upis je dozvoljeno

Dovoljno je da jedan roditelj ima osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Ovdje možete preuzeti – Natječaj za upis djece za ped.god.2022./2023.

U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše jednu godinu, dok se u vrtićke programe u pravilu upisuju djeca koje do tog datuma navrše tri godine.

Ovdje možete pronaći Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić  Gustav Krklec Krapina te sve ostale informacije vezane uz sam proces upisa u vrtić.

Dokumenti koji su Vam potrebni za upis djeteta u vrtić su:

 • Djetetov rodni list ili izvadak iz matice rođenih,
 • Potvrdu MUP-a o prebivalištu djeteta ili preslika osobne iskaznice djeteta,
 • Potvrdu MUP-a o prebivalištu roditelja  ili preslika osobne iskaznice roditelja,
 • Odgovarajuće dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 16. o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina
   

Sustav će većinu potrebnih dokumenata sam povlačiti iz odgovarajućih registara nadležnih državnih tijela. One koje neće moći povući roditelj će skenirati i priložiti u aplikaciju.

Za sve one roditelje/skrbnike koji nemaju uvjete za pristup e-Upisima ili im je potrebna pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, bit će dostupna tehnička podrška administratora e-Upisa u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina putem telefonskog broja 049/371-138 ili putem e-mail adrese info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr

Rokovi e-Upisa :

 • 12. – 20. svibnja 2022. – Podnošenje/kreiranje zahtjeva za upis
 • 22.- 5. lipnja 2022.-  Obrada i evaluacija zahtjeva,
 • 7. lipnja 2022. godine – objava Odluke o upisu i Liste reda prvenstva  na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića ( www.vrtic-gustav-krklec-krapina.hr )
 • 13. lipnja – 1. srpnja .2022. provodit će se inicijalni razgovori članova stručnog tima sa roditeljem, odnosno skrbnikom djeteta, uz nazočnost djeteta za koje je podnesen zahtjev, a nalaze se na listi prihvaćenih zahtjeva
 • do 22. lipnja 2022. godine – podnošenje prigovora
 • 7. srpnja 2022. – objava liste s konačnim rezultatima upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića ( www.vrtic-gustav-krklec-krapina.hr )

NAPOMENA: Budući da aplikacija e-Upisi omogućava upise samo za redovite programe, zahtjeve za kraće programe (Igraonica općeg tipa; Folklorno stvaralaštvo i tradicijska kultura) roditelji podnose elektronskim putem na adresu info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr, najkasnije do kraja kolovoza 2022. godine.


Ovdje preuzmite potrebne dokumente:

 Natječaj za upis djece za ped.god.2022./2023.

Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Gustav Krklec Krapina

e-Upisi u Dječje vrtiće – korisničke upute za roditelje

Inicijalni upitnik

  Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa

Zahtjev za upis djeteta u kraći program Folklorno stvaralaštvo i tradicijska kultura

Privola/suglasnost roditelja/skrbnika za obradu osobnih podataka