Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da se od 1. siječnja 2023. godine povećava ekonomska cijena Vrtića na 270 eura (2.034,32 kuna).

Učešće roditelja djece u ekonomskoj cijeni redovitog programa iznosi 50% po djetetu, a razlika do pune ekonomske cijene osigurava se iz Proračuna Grada Krapine.

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa iz točke 1. ove Odluke umanjuje se sukladno odredbama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja (drugo dijete, dijete s teškoćama u razvoju, dijete samohranog roditelja, treće i svako daljnje dijete iz istog domaćinstva roditelj i dr.), a razlika do pune ekonomske cijene osigurava se iz Proračuna Grada Krapine.

Svjedoci smo kontinuiranog rasta cijena na svim područjima života od energenata do prehrambenih proizvoda, rasta cijena materijala i opreme. Potreba za povećanjem ekonomske cijene Vrtića nastupila je zbog kontinuiranog povećanja troškova vezanih uz troškove prehrane djece, uvjete boravka djece, tekućeg održavanje objekta i opreme, nabave namještaja, opreme i sitnog materijala te plaća i materijalnih prava radnika.

Podsjećamo da se cijena koju roditelji sufinanciraju nije mijenjala od 1. 1. 2012.godine.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Ksenija Ostojić, prof.

Obrazloženje povećanja cijene vrtića