Obavještavamo roditelje da će se roditeljski sastanci, radi dogovora o početku programa predškole, održati prema slijedećem rasporedu:

Za polaznike programa predškole sa područja općine Petrovsko 20. rujna 2023. godine (srijeda) u OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko u 15,00 sati

Za polaznike programa predškole sa područja općine Petrovsko 20. rujna 2023. godine (srijeda) u PŠ Slatina u 16,30 sati

Za polaznike programa predškole sa područja grada Krapine:

  • U PŠ Škarićevo 20. rujna 2023. godine (srijeda) u 12,00 sati
  • U PŠ Podgora 20. rujna 2023. godine (srijeda) u 13,30 sati
  • U PŠ Lepajci 21. rujna 2023. godine (četvrtak) u 13,00 sati
  • U PŠ Šemnica Donja 21. rujna 2023. godine (četvrtak) u 14,00 sati

 

U Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina

  • za OŠ Ljudevit Gaj i OŠ Augusta Cesarca 21. rujna 2023. godine (četvrtak) u 17,00 sati

Raspored održavanja roditeljskih sastanaka za polaznike programa predškole