KZŽ U SKLOPU PARTICIPATIVNOG DJEČJEG PRORAČUNA za 2024. prihvatila projekt « bicikl i ja – prijatelja dva »

U utorak, 30. siječnja 2024. godine, u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Klanjec održana je dodjela ugovora dobitnicima potpora Krapinsko-zagorske županije u sklopu Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2024. godinu. Župan Željko Kolar uručio je 32.000 eura vrijedne ugovore predstavnicima 13 prijavitelja koji su ostvarili pravo na potporu, a među dobitnicima je i naš vrtić.

Za prijavljeni projekt pod nazivom “Bicikl i ja – prijatelja dva!” ostvarili smo pravo na potporu u iznosu od 2.180 eura. Kroz ovaj projekt u narednim mjesecima planiramo napraviti servis dotrajalih dječjih bicikala te opremanje dječjeg voznog parka novim biciklima i zaštitnom opremom. Osim toga u planu je provođenje edukativno-preventivnog programa u suradnji sa lokalnom zajednicom, kroz koji bi djeca usvajala nova znanja i vještine sa ciljem jačanja životno-praktičnih sposobnosti, osjećaja samostalnosti i odgovornog ponašanja u prometu