“Nemojte zaboraviti biti dijete, pustite dijete u sebi da živi. „