Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja i obračunavanja putnog naloga
Procedura naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića objavljuju se sljedeći dokumenti:

2021. godina

Plan nabave za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu III. razina

 

 

2020. godina

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
Financijski izvještaji Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina za 2020. godinu
Registar ugovora za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu

 

2019. godina

Registar ugovora za 2019. godinu
Financijski izvještaji Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina za 2019. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
Dopuna financijskog plana za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
   Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama na 2010. i 2021. godinu
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

 

2018. godina

Izvršenje financijskog plana za 2018.
Financijski izvještaji Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina za 2018.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.
Registar ugovora 2018. godine – EOJN
 Plan nabave
   Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama na 2019. i 2020. godinu
 

 

2017. godina

   Referentna stranica
   Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
   Bilanca
   Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinca 2017. godine
Financijski plan za 2017. i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Evidencija svih ugovora
   Plan nabave

2016. godina

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
  Bilanca
  Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
  Izvještaj o obvezama
  Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
  Bilješke uz financijske izvještaje 2016. godine
Evidencija sklopljenih ugovora
Plan nabave