Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Procedura stvaranja ugovornih obveza za koje je potreban postupak javne nabave
Procedura stvaranja ugovornih obveza za koje nije potreban postupak javne nabave

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića objavljuju se sljedeći dokumenti:

2020. godina

Financijski plan za 2020. godinu

 

2019. godina

Dopuna financijskog plana za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
   Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama na 2010. i 2021. godinu
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

 

2018. godina

Financijski izvještaji Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina za 2018.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.
Registar ugovora 2018. godine – EOJN
 Plan nabave
   Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama na 2019. i 2020. godinu
 

 

2017. godina

   Referentna stranica
   Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
   Bilanca
   Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinca 2017. godine
Financijski plan za 2017. i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Evidencija svih ugovora
   Plan nabave

2016. godina

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
  Bilanca
  Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
  Izvještaj o obvezama
  Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
  Bilješke uz financijske izvještaje 2016. godine
Evidencija sklopljenih ugovora
Plan nabave