Obavještavamo Vas da će se od 2. listopada 2023. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina započeti provoditi kraći program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi – „Igraonica općeg tipa“.

Program će se provoditi u trajanju od 1.5 sat, dva puta tjedno od 16:00 do 17:30 sati sa jednom odgojno-obrazovnom skupinom djece rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu. Voditelji programa bit će odgojitelji.

Osnovna zadaća ovog programa je stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj svakog djeteta. Kroz ovaj program ćemo uskladiti aktivnosti sa psihofizičkim karakteristikama djece rane i predškolske dobi:

  • čuvati i unapređivati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, emocionalni razvoj i stabilnost  te socijalizaciju;
  • poticati dijete na preuzimanje određenih obaveza u odgojnoj skupini;
  • poticati na dogovaranje i uspostavljanje zajedničkih pravila u skupini;
  • stvarati osnovu za razvoj govora i obogaćivanje dječjeg rječnika primjerenim literarnim
  • djelima, slikovnicama, odabranim tekstovima proze i poezije;
  • razvijati navike održavanja osobne higijene, poticati na samostalnost kroz životno- praktične aktivnosti;
  • omogućiti im istraživanje i upoznavanje s različitim likovnim, glazbenim i scenskim sredstvima;
  • podržavati dječji interes za biljni i životinjski svijet, prirodne pojave i predmete;
  • kroz igru razvijati prijateljstvo kao i ravnopravne odnose među spolovima.

Pozivamo sve zainteresirane roditelje da Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa podnesu najkasnije do 27. rujna 2023. u tajništvo vrtića, osobno ili putem e-maila na adresu: info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr

Neposredno prije početka provođenja programa bit će organiziran informativni roditeljski  sastanak za sve roditelje koji su podnijeli Zahtjev za upis, kako bi dobili sve potrebne informacije o programu.

 Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa