Od listopada 2019. godine u prostorima Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina će započeti provoditi kraći program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi – „Igraonica općeg tipa“.

Program će se provoditi u trajanju od 1.5 sat, dva puta tjedno od 15:45 do 17:15 sati sa jednom odgojno-obrazovnom skupinom djece rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu. Voditelji programa bit će odgojitelji (VŠS).

Program Igraonice će financirati roditelji, a cijena bi iznosila 200,00 kuna mjesečno.

Osnovna zadaća ovog programa je stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj svakog djeteta. Kroz ovaj program ćemo uskladiti aktivnosti sa psihofizičkim karakteristikama djece rane i predškolske dobi:

•          čuvati i unapređivati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, emocionalni razvoj i stabilnost te socijalizaciju

•          poticati dijete na preuzimanje određenih obaveza u odgojnoj skupini

•          poticati na dogovaranje i uspostavljanje zajedničkih pravila u skupini

•          stvarati osnovu za razvoj govora i obogaćivanje dječjeg rječnika primjerenim literarnim djelima, slikovnicama, odabranim tekstovima proze i poezije

•          razvijati navike održavanja osobne higijene, poticati na samostalnost kroz životno-praktične aktivnosti

•          omogućiti im istraživanje i upoznavanje s različitim likovnim, glazbenim i scenskim sredstvima

•          podržavati dječji interes za biljni i životinjski svijet, prirodne pojave i predmete

•          kroz igru razvijati prijateljstvo kao i ravnopravne odnose među spolovima.

Pozivamo sve zainteresirane roditelje da Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa podnesu u tajništvo vrtića(osobno ili putem e-mail) radnim danom 7:00 – 15:00 sati.

Neposredno prije početka provođenja programa bit će organiziran informativni roditeljski sastanak za sve roditelje koji su podnijeli Zahtjev za upis, kako bi dobili sve potrebne informacije o programu.

NAPOMENA: moguće je uključivanje djece u Igraonicu tijekom čitave pedagoške godine do popunjenja odobrenih upisnih kapaciteta.

Dokumenti:

 Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa