Cilj je ovog sportskog programa preventivno djelovati na njegovanje zdravog stila življenja u vrtićkom i obiteljskom ozračju. Putem kraćeg sportskog programa kod djece se potiče stvaranje pozitivne slike o sebi, razvoj i unaprjeđivanje vještina socijalne kompetencije.

Djeca usvajaju osnovna pravila sportskog ponašanja od timskog rada, zdravog natjecateljskog duha do važnosti poštivanja sportskih pravila. Program se provodi od listopada do lipnja dva puta tjedno u popodnevnom vremenu.

Voditelji programa su verificirani prof. Crnković Mislav i prof. Maja Vančina.