Kućni red

Svakodnevno dolaženje u vrtić regulirano je Kućnim redom i Sigurnosno-zaštitnim i preventivnim programom u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina.

Radno vrijeme

Radno vrijeme vrtića je od 5:30 – 20:00
(cjelodnevni program odgojno-obrazovnog rada)

od 05:30 do 06:30 jutarnji rad – dežurstvo
od 15:30 do 20:00 produljeno radno vrijeme vrtića
od 15:45 do 18:45 program predškole
od 15:45 do 18:45 kraći programi, ovisno o rasporedu 

Godišnji kalendar rada – primarni program.

Početak rada: 1.9. 2023.

Završetak rada: 31.8.2024.

Neradni dani: državni praznici i blagdani

Svakodnevno dolaženje u vrtić

Preporučeno dolaženje djeteta u vrtić je do 8:30 sati u jutro zbog provođenja planiranih aktivnosti sa djecom te zbog zaključavanja ulaza kako bi se spriječilo nekontrolirano ulaženje osoba bez nadzora (u slučaju drugačije potrebe potrebno je ranije obavijestiti odgajatelje u grupi)

Odlazak iz vrtića

Roditelj-staratelj u slučaju nemogućnosti odvođenja djeteta dužan je pisanim putem ovlastiti osobu i obavijestiti Vrtić-odgajatelja o razlozima promjene, a u slučaju hitnosti telefonskim putem obavijestiti iste. Radi sigurnosti djeteta roditelj-staratelj obavezuje se da neće angažirati malodobne osobe prilikom odvođenja djeteta iz vrtića

Suradnja sa roditeljima

  • Upoznavanje s planiranim projektima/aktivnostima,
  • poziv na suradnju,
  • uključivanje u planiranje projekte,
  • donošenje materijalnih sredstava