2023. godina

   
       
       
 

2022. godina

   
29.12.2022. – Odluka o izboru
25.11.2022. – Natječaj – odgojitelj/ica – 1 (određeno)
   
28.10.2022. – Odluka o izboru
12.10.2022. – Natječaj – odgojitelj/ica – 1 (određeno)
   
16.08.2022. – Natječaj – logoped –  (određeno)
31.08.2022 – Odluka o izbor  
16.08.2022. – Natječaj – odgojitelj/ica – 3 (neodređeno)
31.08.2022 – Odluka o izboru
16.08.2022. – Natječaj – odgojitelj/ica – 1 (određeno)
31.08.2022 – Odluka o izboru
   
27.01.2022. – Odluka o izboru
03.01.2022. – Natječaj – stručni suradnik – pedagog-inja
   
       
 

2021. godina

   
       
29.12.2021. – Odluka o izboru
06.12.2021. – Natječaj pomoćni kuhar/spremačica
   
29.12.2021. – Odluka o izboru
 06.12.2021. – Natječaj voditelj/ica računovodstva
   
30.09.2021. – Natječaj voditelj/ica računovodstva    
10.09.2021. – Odluka o izboru
01.09.2021. – Natječaj – odgojitelj/ica – 2 (neodređeno)
   
10.09.2021. – Odluka o izboru
01.09.2021. – Natječaj – odgojitelj/ica – 5 (određeno)
   
03.05.2021 – Natječaj – Stručni suradnik – Pedagog-inja    
15.02.2021 – Natječaj – Stručni suradnik – Pedagog-inja    
07.01.2021 – Natječaj – Stručni suradnik – Pedagog-inja    
       
       
       
 

2020. godina

   
       
26.10.2020 – Odluka o izboru
05.10.2020 – Natječaj – Stručni suradnik – Pedagog
   
17.08.2020. – Natječaj za stručnog suradnika pedagoga/inju
17.08.2020. –  Natječaj za odgojitelja/ice – 1 izvršitelja/ice – odrRV
31.08.2020. – Odluka o izboru
17.08.2020. –  Natječaj za odgojitelja/icu – 3 izvršitelj/ica – odRV
31.08.2020. Odluka o izboru
17.08.2020. – Natječaj za odgojitelja/icu – 3 izvršitelja/ice – neodrRV
31.08.2020. Odluka o izboru
17.08.2020. –  Natječaj za tajnika/icu
31.08.2020. Odluka o izboru
   
02.03.2020. – Natječaj spremač/ica
18.03.2020. – Odluka o izboru
   
 

2019. godina

   
09.12.2019 – Natječaj pedagog/inja
23.12.2019. – Odluka o izboru
   
04.10.2019 – Natječaj pedagog/inja    
16.09.2019. – Natječaj odgojitelj-ica – određeno
26.09.2019 – Odluka o izboru
   
02.09.2019. – Javni poziv – stručno osposobljavanje
26.09.2019 – Odluka o izboru
   
02.09.2019.- Natječaj – odgojitelj-ica – određeno
12.09.2019. – Odluka o izboru
   
02.09.2019.- Natječaj – odgojitelj-ica – neodređeno
12.09.2019. – Odluka o izboru
   
02.09.2019. – Natječaj – Ravnatelj-ica vrtića    
28.01.2019. – Natječaj – TAJNIK-ICA
28.02.2019. – Obavijest o izboru kandidata
   
28.01.2019. – Natječaj – PEDAGOG-INJA
28.02.2019. – Obavijest o izboru kandidata
   
28.01.2019. – Natječaj – ODGOJITELJ-ICA
28.02.2019. – Obavijest o izboru kandidata
   
28.01.2019. – Natječaj- KUHAR-ICA
28.02.2019. – Obavijest o izboru kandidata
   
       
 

2018. godina

   
       
 

 2017. godina

   
   28.09.2017. – Rezultati natječaja za asistenta/ pomagača djetetu u svakodnevnom vrtićkom programu    
 28.09.2017. – Rezultati natječaja za odgojitelja    
   04.09.2017. – Natječaj za asistenta/ pomagača djetetu u svakodnevnom vrtićkom programu    
  02.06.2017. – Zapisnik povjerenstva o upisu djece    
09.04.2017. – Natječaj za odgojitelja    
28.04.2017. – Javna objava upisa djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2017./2018.    
 

 2016. godina

   
   15.11.2016. – Rezultati natječaja za odgojitelja    
 

29.09.2016. – Rezultati natječaja za stručnog suradnika logopeda

   
04.10.2016. – Natječaj za odgojitelja    
 02.09.2016. – Natječaj za stručnog suradnika logopeda    
23.06.2016. – Rezultati natječaja za voditelja računovodstva i spremačicu    
03.06.2016. – Natječaj za spremačicu    
03.06.2016. – Natječaj za voditelja računovodstva    
30.04.2016. – Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2016./2017.