26velj/18

Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu koja ne ostvaruju druge programe predškolskog odgoja. Usmjeren je na podizanje opće psihofizičke spremnosti djeteta za polazak u školu. Osobito seRead More…

26velj/18

Primarni program

  U redovitom desetsatnom programu za djecu jasličke i vrtićke dobi posebna se pozornost posvećuje sustavnom unapređenju kvalitete kontekstualnih uvjeta i odgojne prakse. Odgojno-obrazovni rad temelji se na holističkom, razvojno integrativnom pristupuRead More…