U redovitom desetsatnom programu za djecu jasličke i vrtićke dobi posebna se pozornost posvećuje sustavnom unapređenju kvalitete kontekstualnih uvjeta i odgojne prakse.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na holističkom, razvojno integrativnom pristupu u zadovoljavanju djetetovih potreba, osiguravanju njegovih prava i u skrbi za djetetovu sigurnost i zdravlje.

Djetetu se pomaže da ovlada životno važnim znanjima, vještinama i navikama, maksimalno razvije svoje sposobnosti i pozitivne unutarnje potencijale. Program podržava aktivno i suradničko učenje djece i obogaćuje se različitim događajima i doživljajima djece.