Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu koja ne ostvaruju druge programe predškolskog odgoja.

Usmjeren je na podizanje opće psihofizičke spremnosti djeteta za polazak u školu.

Osobito se podržava razvoj samostalnosti, emocionalne stabilnosti, socijalne kompetencije, komunikacijskih vještina, vještina samozaštite, stvaranje radnih navika, podizanje razine djetetove opće informiranosti, bogaćenje njegova iskustva i podržavanje različitih oblika spontanog stvaralačkog izražavanja djeteta.

    • programi