Program predškole namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Cilj programa predškole je omogućiti djetetu prije polaska u školu okruženje u kojem će ono moći najviše razviti svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i time steći potrebna znanja, navike i vještine koje će mu omogućiti uspješno prilagođavanje novim uvjetima života, rasta i razvoja što ga očekuju u osnovnoj školi.

 

Raspored održavanja predškole:

U prostoru Dječjeg vrtića  u Krapini predškola će se provoditi u razdoblju od 1. listopada 2020. do 31. svibnja 2021. godine.

Raspored održavanja predškole bit će usklađen s  redovitim programom Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, kao i  osnovnih i područnih škola, u čijim će se prostorima provoditi program predškole, u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima.

Ove godine sklapa se ugovor sa općinama Đurmanec, Jesenje i Petrovsko za provođenje  programa predškole. Roditelji će osigurati: prehranu, dio likovnog i pedagoškog neoblikovanog materijala.

Organizacija rada Predškole za ped. god. 2020./2021.

Voditelj Mjesto Naziv Br. Djece Prostor
(veličina u m²)
Vrijeme Dan u tjednu

Martina Vincelj, odgojiteljica (VŠS)

 

PŠ Podgora

Podgora 10 Učionica 1 razreda (50) 12:00 – 15:00 Utorak, četvrtak
OŠ Gornje Jesenje Jesenje 12 Prostorija samo za ovaj Program (50)+ prostor šk. Knjižnice 12:00 – 15:00 Ponedjeljak, srijeda, petak
DV Gustav Krklec Krapina Krapina A 15 Starije vrtićke skupine (70) 16:00 – 18:30 Ponedjeljak, srijeda, petak (svaki drugi)
DV Gustav Krklec Krapina Krapina B 15 Starije vrtićke skupine (70) 16:00 – 18:30

Utorak, četvrtak, petak (svaki drugi)

 

Ivana Obadić
odgojiteljica (VSS)

 

 

 

OŠ Đurmanec Đurmanec 12 Prostorija samo za ovaj Program (50) 8:30 -11:30 Ponedjeljak, srijeda, petak
PŠ Hromec Hromec 8 Prostorija samo za ovaj Program (60) 12:30 –

15:00

Utorak, četvrtak,
 

PŠ Macelj

Macelj 7 Prostorija samo za ovaj Program (50) 8:30 – 11:30 Utorak, četvrtak
PŠ Putkovec Putkovec 8 Prostorija samo za ovaj Program (30) 12:30 – 15:00 Ponedjeljak, srijeda, petak
 

 

Monika Poslončec
Odgojiteljica (VŠS)

 

OŠ A.Mihanovića Petrovsko  

Petrovsko

14 Učionica za likovnu kulturu (50) 9:30 – 12:30/

13:45 – 16:45

Ponedjeljak, srijeda, petak
PŠ Slatina Slatina 10 Učionica u školi (50) 13:15 – 15:45/

9:15-12:15/

Ponedjeljak, srijeda, petak
PŠ Škarićevo Škarićevo 5 Prostorija samo za ovaj program (40) 8:00 – 11:30 Utorak, četvrtak

Nikolina Hršak
Odgojiteljica (VŠS)

DV Gustav Krklec Krapina Krapina C 11 Starije vrtićke skupine (70) 16:00-18:30 Ponedjeljak, srijeda, četvrtak
PŠ Lepajci Lepajci 9 Zasebna prostorija (30) + Učionica u školi (50) 12:00– 15:00 Ponedjeljak, utorak, četvrtak
PŠ Donja Šemnica Šemnica Donja 9 Učionica u prizemlju škole (50) 12:00-15:00 Srijeda, petak