Program predškole namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Cilj programa predškole je omogućiti djetetu prije polaska u školu okruženje u kojem će ono moći najviše razviti svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i time steći potrebna znanja, navike i vještine koje će mu omogućiti uspješno prilagođavanje novim uvjetima života, rasta i razvoja što ga očekuju u osnovnoj školi.

 

Raspored održavanja predškole:

U prostoru Dječjeg vrtića  u Krapini predškola će se provoditi u razdoblju od 1. listopada 2021. do 31. svibnja 2022. godine.

Raspored održavanja predškole bit će usklađen s  redovitim programom Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, kao i  osnovnih i područnih škola, u čijim će se prostorima provoditi program predškole, u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima.

Ove godine sklapa se ugovor sa općinama Jesenje i Petrovsko za provođenje  programa predškole. Roditelji će osigurati: prehranu, dio likovnog i pedagoškog neoblikovanog materijala.

Organizacija rada Predškole za ped. god. 2021./2022.

Voditelj Mjesto Naziv Broj

djece

Prostor (veličina u m²) Vrijeme Dan u tjednu
Martina Vincelj,
odgojiteljica (VŠS)

 

PŠ Podgora Podgora 7 Učionica 1 razreda (50) 12:00 – 15:00 Srijeda, petak

 

 

DV Gustav Krklec Krapina Krapina A 16 Starije vrtićke skupine (70) 16:00 – 18:30 Ponedjeljak, srijeda, petak (svaki drugi)

 

DV Gustav Krklec Krapina Krapina B 17 Starije vrtićke skupine (70) 16:00 – 18:30 Utorak, četvrtak, petak (svaki drugi)

 

Monika Poslončec,
odgojiteljica (VŠS) 
OŠ A.Mihanovića

Petrovsko

 

Petrovsko

15 Učionica za likovnu kulturu (50) 9:30 – 12:30/

13:30– 16:30

Ponedjeljak, srijeda, petak
PŠ Slatina Slatina 16 Učionica u školi (50) 13:30 – 15:30/

9:30-12:30/

Ponedjeljak, srijeda, petak
PŠ Škarićevo Škarićevo 5 Prostorija samo za ovaj Program (40) 8:00 – 11:30 Utorak, četvrtak
Barbara Dragoslavić,
odgojiteljica (VŠS)
DV Gustav Krklec Krapina Krapina C 10 Starije vrtićke skupine (70) 16:00-18:30 Ponedjeljak, srijeda, četvrtak

 

OŠ Gornje Jesenje Jesenje A 10 Prostorija samo za ovaj Program (30)+ prostor šk. Knjižnice 16:00 – 18:30 Ponedjeljak, srijeda, petak (svaki drugi)

 

OŠ Gornje Jesenje Jesenje B 11 Prostorija samo za ovaj Program (30)+ prostor šk. Knjižnice 16:00 – 18:30 Utorak, četvrtak, petak (svaki drugi)

 

Tamara Kerep,
odgojieljica (VŠS)
PŠ Donja Šemnica Šemnica Donja 7 Učionica u prizemlju škole (50) 12:00-15:00 Utorak, četvrtak 
PŠ Lepajci Lepajci 8 Zasebna prostorija (30) + Učionica u školi (50) 11:45– 14:45 Ponedjeljak, srijeda