Program predškole namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Cilj programa predškole je omogućiti djetetu prije polaska u školu okruženje u kojem će ono moći najviše razviti svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i time steći potrebna znanja, navike i vještine koje će mu omogućiti uspješno prilagođavanje novim uvjetima života, rasta i razvoja što ga očekuju u osnovnoj školi.

 

Raspored održavanja predškole:

U prostoru Dječjeg vrtića  u Krapini predškola će se provoditi u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. svibnja 2023. godine.

Raspored održavanja predškole bit će usklađen s  redovitim programom Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, kao i  osnovnih i područnih škola, u čijim će se prostorima provoditi program predškole, u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima.

Ove godine sklapa se ugovor sa općinama Jesenje i Petrovsko za provođenje  programa predškole. Roditelji će osigurati: prehranu, dio likovnog i pedagoškog neoblikovanog materijala.

Organizacija rada Predškole za ped. god. 2022./2023.

 

Voditelj   Mjesto   Naziv   Br.

djece

  Prostor

(veličina u m²)

  Vrijeme    

Dan u tjednu

 

 
Tamara Kerep,

odgojiteljica (VŠS)

  PŠ Donja Šemnica   Šemnica Donja   8   Učionica u prizemlju škole (50)   12:00- 15:00   Utorak, četvrtak  
  Krapina   Krapina B   19   Starija mješovita vrtićka skupina (50)   16:00- 18.30   Ponedjeljak, utorak, četvrtak  
  PŠ Lepajci   Lepajci   7   Zasebna prostorija (30) + Učionica u školi (50)   12:00-15:00   Utorak,

četvrtak

 
Martina Vincelj, odgojiteljica (VŠS)   Krapina   Krapina A   19   Starija mješovita vrtićka skupina (50)   16:00- 18:30   Ponedjeljak,

srijeda, četvrtak

 
  OŠ Jesenje   Jesenje   11   Prostorija samo za ovaj Program (50)+ prostor šk. Knjižnice   12:00-15:00   Ponedjeljak, srijeda,

petak

 
  PŠ Podgora

 

  Podgora   7   Učionica 1 razreda (50)   12,00-15:00   Utorak, četvrtak

 

 

 
Monika Poslončec,

odgojiteljica (VŠS)

  OŠ A.Mihanovića

Petrovsko

   

Petrovsko

  13   Učionica za likovnu kulturu (50)   8:00-11:00/

14:00-17:00

  Ponedjeljak, srijeda,

petak

 
  PŠ Slatina   Slatina   9   Prostorija samo za ovaj Program (30)   11:30-14:00/

11:00-13:30

  Ponedjeljak, srijeda,

petak

 
  PŠ Škarićevo   Škarićevo   5   Prostorija samo za ovaj

Program (50)

  8,00 – 11,30    

Utorak, četvrtak