Program predškole namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Cilj programa predškole je omogućiti djetetu prije polaska u školu okruženje u kojem će ono moći najviše razviti svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i time steći potrebna znanja, navike i vještine koje će mu omogućiti uspješno prilagođavanje novim uvjetima života, rasta i razvoja što ga očekuju u osnovnoj školi.

 

Raspored održavanja predškole:

U prostoru Dječjeg vrtića  u Krapini predškola će se provoditi u razdoblju od 1. listopada 2019. do 31. svibnja 2020. godine.

Raspored održavanja predškole bit će usklađen s  redovitim programom Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, kao i  osnovnih i područnih škola, u čijim će se prostorima provoditi program predškole, u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima.

Ove godine sklapa se ugovor sa općinama Đurmanec, Jesenje i Petrovsko za provođenje  programa predškole. Roditelji će osigurati: prehranu, dio likovnog i pedagoškog neoblikovanog materijala.

Organizacija rada Predškole za ped. god. 2019./2020.

Voditelj Mjesto Naziv Br. djece Prostor (veličina u m²) Vrijeme Dan u tjednu
Barbara Dragoslavić, odgojiteljica (VŠS) PŠ Podgora Podgora 10 Učionica 1 razreda (50) 12:00 – 15:00 Utorak, četvrtak
OŠ Gornje Jesenje Jesenje 9 Prostorija samo za ovaj Program (50)+ prostor šk. Knjižnice 12:00 – 15:00 Ponedjeljak, srijeda, petak
Marina Hmelina, odgojiteljica (VŠS)

 

OŠ Đurmanec Đurmanec 12 Prostorija samo za ovaj Program (30) 8:00 -11:00 Ponedjeljak, srijeda, petak
PŠ Hromec Hromec 6 Prostorija samo za ovaj Program (60) 11:30 –

14:00

Ponedjeljak, srijeda, petak
PŠ Macelj Macelj 6 Prostorija samo za ovaj Program (50) 8:45 – 10:30 Utorak, četvrtak
PŠ Putkovec Putkovec 4 Prostorija samo za ovaj Program (30) 11:30 – 14:00 Utorak, četvrtak
Monika Poslončec, odgojiteljica (VŠS) OŠ A. Mihanovića Petrovsko Petrovsko 12 Učionica za likovnu kulturu (50) 8:00 – 11:00/

14:45 – 17:45

Ponedjeljak,srijeda, petak
PŠ Slatina Slatina 10 Učionica u školi (30) 11:45 – 14:15 Ponedjeljak,srijeda, petak
PŠ Škarićevo Škarićevo 5 Prostorija samo za ovaj Program (50) 8:00 – 11:30 Utorak, četvrtak
Ivana Obadić, odgojiteljica (VŠS) DV „Gustav Krklec“ Krapina Krapina C 12 Starije vrtićke skupine (60) 15:45 – 18:30 Ponedjeljak, srijeda, petak

 

PŠ Donja Šemnica Šemnica Donja 10 Učionica u prizemlju škole (50) 12:00 – 15:00 Ponedjeljak, utorak, četvrtak
Nikolina Hršak, odgojiteljica (VSS) DV „Gustav Krklec“ Krapina Krapina A 16 Starije vrtićke skupine (70) 15:45 – 18:30 Ponedjeljak, srijeda, petak (svaki drugi)
DV „Gustav Krklec“ Krapina Krapina B 15 Starije vrtićke skupine (70) 15:45 – 18:30  Utorak, četvrtak, petak (svaki drugi)

 

PŠ Lepajci Lepajci 9 Zasebna prostorija (30) + Učionica u školi (50) 12:00– 15:00 Ponedjeljak, utorak, četvrtak