Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama uređeno je odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/2013, 85/2015) koje posjeduju tijela javne vlasti.

Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, jedno od kojeg je i Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina:

  • poštom na adresu: Magistratska 11/1, Krapina 49000
  • putem telefona na broj: 049/371-138
   • na fax broj: 049/370-846
  • elektronskom poštom na:
   • info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr
   • tajnik@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete skinuti među Dokumentima

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv oblik)
 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (csv oblik)