Provodi se u suradnji sa školom stranih jezika Versus s kojom je vrtić sklopio ugovor. Primarni cilj programa je ostvariti poticaje kojima će se kod djeteta zadovoljiti potreba za učenjem stranog jezika.

Kroz program djeca razvijaju kompetencije djeteta za strane jezike, slušnu osjetljivost te ih se potiče na spontano usvajanje engleskog jezika i spontano izražavanje na engleskom jeziku.

Djeca kroz pjesme i igru usvajaju pojmove, riječi i fraze iz engleskog jezika. Teme se planiraju u skladu s aktualnostima iz djetetovog života.