U vrtiću se provode programi:

 • primarni cjelodnevni program u trajanju do 10 sati (prijepodnevni i poslijepodnevni)
 • program predškole
 • kraći program Igraonice općeg tipa
 • kraći program Folklorno stvaralaštvo i tradicijska kultura
 • program ranog učenja engleskog jezika (u suradnji s vanjskim suradnicima)
 • program ranog učenja njemačkog jezika (u suradnji s vanjskim suradnicima)
 • program ritmike (u suradnji s vanjskim suradnicima)
 • sportski program (u suradnji s vanjskim suradnicima)

Odgojno – obrazovne skupine u pedagoškoj godini 2023./2024.

 • 3 jasličke skupine
 • 7 vrtićkih skupina
 • 1 mješovita skupina od 3 godine do polaska u školu – produljeni boravak
 • 6 skupina predškole

Svaki se dan sa djecom, nastoji provesti u radosti, smijehu, prijateljstvu i igri.

Tu su obećanja koja se uvijek mogu ispuniti, jer u igri je sve moguće. Tu dijete živi, sluša, stvara, dodiruje niti čarolije, koje dalje srcem nadograđuje.

Mi stvaramo bogatstvo koje se ne može potrošiti, jer ljubav, toplina, razumijevanje i podrška čine sklad zajedničkog življenja i pomažu u odrastanju onih kojima je i najpotrebnije-djeci, na pragu odrastanja za život.

Možemo se pohvaliti uspješnom suradnjom s roditeljima, brojnim pojedincima i ustanovama, sudjelovanjem u humanitarnim akcijama, nastupima, izložbama,…

Dobili smo i puno pohvala, priznanja i nagrada…
… ali za nas je najveća nagrada sretni dječji osmijeh i pohvala roditelja.