Za cjelokupan razvoj djeteta, pa tako i za uspješnu prilagodbu djeteta na školu, važno je stvarati motivirajuće okruženje koje potiče dječju radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, igru i stvaranje. U takvom okruženju dijete će lakše steći osobine, sposobnosti i vještine potrebne za uspjeh u školi.

Dobar preduvjet za uspješan početak školovanja imat će dijete koje:

 • ima dobru sliku o sebi
 • zna brinuti o sebi i svojim potrebama
 • zna i želi pomagati drugima
 • zna se dogovarati i pridržavati pravila
 • uspješno rješava sukobe
 • znatiželjno je, voli učiti nešto novo
 • zna se ponositi uspjehom i podnosi neuspjeh
 • može završiti ono što je započelo

Za polazak u osnovnu školu bitna su dva osnovna kriterija:

 1. Kronološka dob
 2. Psihofizička zrelost djeteta

Kronološka dob znači da su školski obveznici sva djeca koja zaključno s 31. ožujkom tekuće godine navršavaju šest godina života, a psihofizička zrelost uključuje fizičku, intelektualnu, emocionalnu i socijalnu zrelost. Zrelost djeteta za školu tako pretpostavlja optimalan stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija djeteta koje će mu omogućiti uspješno savladavanje školskog gradiva

Fizička zrelost

Obilježja tjelesnog razvoja predškolskog djeteta:

 • hoda po ravnoj crti stavljajući stopalo pred stopalo
 • skače natraške
 • može 10 i više puta skočiti na jednoj nozi
 • može baciti loptu jednom rukom i pogoditi cilj udaljen 1,5m

Poticanje razvoja: – igre loptom

 • trčanje
 • skakanje preko konopca, “Gumi-gumi”
 • plivanje, klizanje, koturanje

Obilježja razvoja fine motorike (spretnost prstiju):

 • pravilno drži olovku
 • može presaviti papir po uzoru (brod, kapa, čaša)
 • točnije izrezuje jednostavne oblike većim škarama
 • precrtava romb, može nacrtati dijagonalu
 • crta po uzoru slova i brojke, može napisati svoje ime tiskanim slovima

Poticanje razvoja: – izrezivanje (pravljenje resa od papira, izrezivanje jednostavnih pa sve složenijih figura)

  • lijepljenje i sastavljanje (sastavljanje likova iz izrezanih dijelova i lijepljenje)
  • nizanje kuglica, tjestenine, plodova na konac
  • šaranje, crtanje, preslikavanje (običnom olovkom i drvenim bojama)
  • šivanjem gumba na tkaninu
  • svakodnevne aktivnosti: zakopčavanje, vezanje čvorova i mašni, pletenje pletenica, slaganje odjeće
  • samostalna uporaba pribora za jelo
  • modeliranje (glina, plastelin, tijesto)

Dijete se ponosi onim što je napravilo i važno mu je da to primijete njegovi roditelji, stoga ponudite djeci materijale i pokažite interes za ono što rade
(napravite izložbu radova svog djeteta u stanu)

Intelektualna zrelost

 Obilježja govorne razvijenosti predškolskog djeteta:

 • razumije 10 000 riječi (pasivni rječnik) od kojih nekoliko tisuća upotrebljava u vlastitom govoru (aktivni rječnik)
 • govor je pravilan bez izostavljanja ili zamjenjivanja glasova
 • u govoru pravilno koristi glagolska vremena, množinu i veznike
 • rečenica je proširena, a duljina rečenice se povećava novim zavisnim rečenicama
 • u prepričavanju priče ne navodi samo glavne događaje, nego i detalje
 • iz govora može izdvojiti pojedine riječi, u riječima izdvojiti pojedine glasove (glasovna analiza) i glasove spojiti u slogove i riječi (glasovna sinteza)

Poticanje razvoja: – razgovori u kojem ćemo koristiti njemu poznate riječi, ali i uvoditi nove riječi

 • govoriti pravilno u složenim rečenicama
 • poticati dijete da prepriča priču, film, događaje, da priopći svoje misli i osjećaje

Elementarni pojmovi koje predškolska djeca trebaju svladati:

 • opažati i imenovati 8 boja i nijansu 1 boje
 • orijentaciju u vremenu i prostoru (danas, sutra, jučer, sada, poslije, imenovanje dana u tjednu, razlikovanje doba dana: jutro, prije podne, poslije podne, večer)
 • potpuno usvojen pojam godišnjih doba
 • utvrđivanje položaja predmeta u prostoru (lijevo-desno, gore-dolje, ispod-iznad, sprijeda – straga)
 • analiziranje različitih osobina predmeta i pojava (geometrijski likovi, količinski odnosi – veće-manje-jednako, mehaničko brojanje do 20)

Razvijenost opažanja (vidnog i slušnog) veoma je važna  i za usvajanje čitanja i pisanja. Većina djece brzo usvoji slova i čitanje, ako su naučila dobro vidno i slušno opažati.

Poticanje razvoja opažanja:

 • svakodnevne aktivnosti (šetnje, pranje, odijevanje, pospremanje, poticanje djece da pričaju ono što vide)
 • slikovnice, različite slagarice, konstruktivne igre
 • radni listovi ili dječji časopisi (“Dječji klub”…) koji sadrže niz zadataka, igrica koje djeca rado ispunjavaju
 • raspoznavanje likova nezavisno od položaja (prepoznati što je na slici koja je okrenuta naopako)
 • traženje određenog predmeta (npr.zeleni gumb među plavima, velike kocke među malima…)
 • sortiranje (izmiješane predmete sortirati prema boji, veličini, obliku)
 • kompletiranje djelomično nacrtanog crteža (dovršiti započeti crtež)
 • traženje razlika u gotovo identičnom crtežu (što je nacrtano na jednoj slici, a na drugoj nije
 • pokazivanje predmeta koji se nalaze lijevo ili desno, ispred-iza, gore-dolje
 • pridruživanje predmeta crtežu ili obrnuto
 • prepričavanje priča i recitiranje pjesmica
 • slušanje glazbe
 • igre riječima (rima, rastavljanje riječi na slogove i glasove, pronalaženje riječi koje počinju ili završavaju istim glasom, sastavljanje riječi od slogova i glasova)

Savladavanje gradiva u školi omogućuje voljno (namjerno pamćenje) i pažnja.

Vježbanje zapamćivanja i pažnje:

 • pamtiti brojeve telefona od kuće, prijatelja…
 • zapamtiti brojalice i pjesmice koje uče  u vrtiću
 • naučiti kratke pjesmice
 • zapamtiti nazive ulica u kojima stanuju prijatelji
 • igranje igara: domino, rješavanje labirinta, slagarice, memory

 

Emocionalna i socijalna zrelost

Emocionalna zrelost podrazumijeva da je dijete steklo stanovitu stabilnost i kontrolu. Treba posjedovati određenu toleranciju na frustracije, mora se moći suzdržavati od naglih emocionalnih izljeva. U toj dobi od djeteta se očekuje da sve uspješnije kontrolira izražavanje emocija, a na osnovu uvida u negativan učinak nekontroliranog emocionalnog reagiranja. Kod djece koja kreću u školu prisutan je začetak samodiscipline, koja im olakšava ne samo daljnje učenje, već i bolje socijalne odnose s drugima.

Obilježja ponašanja predškolskog djeteta:

 • u igri poštuje važeća pravila ponašanja
 • igru planira u dogovoru s drugom djecom
 • prisutan je natjecateljski duh
 • lakše podnosi neuspjeh
 • pridaje važnost izboru prijatelja
 • kontrolira svoje postupke u želji da se prilagodi skupini
 • nudi suradnju i pokušava pomoći drugima

Poticanje:

 • razvijanje samopouzdanja
 • omogućiti djetetu da planira i do kraja provede zamišljenu aktivnost
 • poticati inicijativnost
 • stavljati ga u situacije konflikta (igre “Čovječe ne ljuti se”, kartanje), pri tome obratiti pažnju na djetetove reakcije kad gubi

Samostalnost

Da bi bilo samostalno i sigurno u sebe, i kao takvo prihvaćeno u školi, dijete mora:

 • biti potpuno samostalno u hranjenju
 • znati postaviti stol i poslužiti se
 • samostalno odlaziti na WC i znati redoslijed radnji pri upotrebi
 • samostalno se svlačiti i oblačiti
 • brinuti za svoje stvari i igračke
 • samo se spremati na spavanje

Poticanje razvoja samostalnosti i odgovornosti:

 • zadužite dijete nekim jednostavnim zadacima (brisanje suđa, postavljanje stola, zalijevanje cvijeća, briga o kućnim ljubimcima, odlazak u trgovinu)
 • kontrola i povremeni poticaji za kulturno ophođenje (pozdravljanje, oslovljavanje)
 • upućivanje i vježbanje prelaska ceste, kretanja po ulici (“uvježbavati” najsigurniji put do škole)
Dijete spremno za školu: veseli se zadatku, zainteresirano je za njegovo ostvarenje, vidi u njemu priliku da pokaže što zna i može, način njegovog rada je smišljen, samostalan, kontroliran i voljan.

OBITELJ

 važan čimbenik pripremljenosti za školu

 • Obitelj ima odgojnu funkciju
 • Moć obiteljskog odgoja je velika jer je to intimna zajednica u kojoj su članovi povezani toplim emocionalnim vezama – u obitelji dijete uči identifikacijom (“želim biti kao mama, kao tata…”)
 • Bitno je u djetetu  BUDITI MOTIVACIJU, VOLJU, ŽELJU i NASTOJANJE DA NAUČI i SAVLADA NEŠTO NOVO
 • učenje traje čitav život – stoga je u djeteta potrebno usaditi ljubav prema učenju
 • svaki roditelj želi:
  1. da dijete dobro uči
  2. da se uspješno uključi u društvo
  3. da se maksimalno afirmira u životu

 

!!!!! V AŽ N O !!!!!

DOBRA SURADNJA VRTIĆA, ŠKOLE i OBITELJI

 • nikada nemojte plašiti dijete školom“Vidjet ćeš ti tamo, dobit ćeš jedinicu, ići ćeš ravnatelju, psihologu…”
 • školu treba predstaviti u realnom svjetlu“Sva djeca idu u školu – ona nam pomaže da postanemo veliki i naučimo puno važnih stvari!”