Prema Statutu ustanove, a prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina redovan upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se u mjesecu svibnju prema planu upisa, što ga za svaku odgojno – obrazovnu godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Od svibnja 2022. godine provodit će se isključivo  e-Upisi djece u vrtić

Zahtjevi za upis podnose se ISKLJUČIVO elektroničkom prijavom na web aplikaciju Upisi u dječje vrtiće  ( https://e-upisi.hr/ )

Detaljne upute za korištenje sustava e-Upisi možete pročitati ovdje.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

  • Pristup internetu
  • Korisnik posjeduje važeću NIAS vjerodajnicu odgovarajuće sigurnosne razine (za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti)
  • Sustav e-Građani je u funkciji i dostupan
  • Kreiranje zahtjeva za upis je dozvoljeno

 

OVDJE možete pronaći Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina te sve ostale informacije vezane uz sam proces upisa u vrtić.

Dokumenti koji su Vam potrebni za upis djeteta u vrtić su:

  • Djetetov rodni list ili izvadak iz matice rođenih,   
  • Potvrdu MUP-a o prebivalištu djeteta ili preslika osobne iskaznice djeteta,
  • Potvrdu MUP-a o prebivalištu roditelja  ili preslika osobne iskaznice roditelja,
  • Odgovarajuće dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 16. o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina

Sustav će većinu potrebnih dokumenata sam povlačiti iz odgovarajućih registara nadležnih državnih tijela. One koje neće moći povući roditelj će skenirati i priložiti u aplikaciju.

Za sve one roditelje/skrbnike koji nemaju uvjete za pristup e-Upisima ili im je potrebna pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, bit će dostupna tehnička podrška administratora e-Upisa u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina putem telefonskog broja 049/371-138 ili putem e-mail adrese info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr

NAPOMENA: Budući da aplikacija e-Upisi omogućava upise samo za redovite programe, zahtjeve za kraće programe (Igraonica općeg tipa; Folklorno stvaralaštvo i tradicijska kultura) roditelji podnose elektronskim putem na adresu info@vrtic-gustav-krklec-krapina.hr, najkasnije do kraja kolovoza 2022. godine.

Ovdje preuzmite potrebne obrasce:

 Natječaj za upis djece za ped.god.2022./2023.

Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Gustav Krklec Krapina

e-Upisi u Dječje vrtiće – korisničke upute za roditelje

Inicijalni upitnik

  Zahtjev za upis djeteta u kraći program Igraonice općeg tipa

Zahtjev za upis djeteta u kraći program Folklorno stvaralaštvo i tradicijska kultura

Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora

Zahtjev za ispis iz vrtića

Privola/suglasnost roditelja/skrbnika za obradu osobnih podataka

Prije nego dijete prvi puta dođe u vrtić…

• saznat ćete je li vaše dijete primljeno u vrtić
• dogovoriti ćete prvi razgovor (inicijalni razgovor) sa stručnim suradnicama vrtića, dobiti prve informacije, postaviti prva pitanja
• obavit ćete zdravstveni pregled kod vašeg nadležnog pedijatra
• dogovorit ćete datum kada će Vaše dijete krenuti na privikavanje
• potpisat ćete Ugovor s ravnateljicom dječjeg vrtića i dobiti saznanja o grupi vašeg djeteta

Kada prvi puta dovodite svoje dijete, odgojitelju ćete predati liječničku potvrdu koju ste dobili od pedijatra.