ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

Predstavnici Osnivača

  • Mladen Gregurović – predsjednik Upravnog vijeća
  • Julije Kos – član
  • Martina Mikša Poslončec -član

Predstavnik roditelja

  • Martina Puljek – član

Predstavnik Odgojiteljskog vijeća

  • Zorka Klobučar – član