Na sjednicama Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina mogu sudjelovati i druge osobe sukladno članku 10. stavka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

Predstavnici Osnivača:

  • Mladen Gregurović – predsjednik Upravnog vijeća
  • Julije Kos – član
  • Maja Cesarec Rivetti  – član

Predstavnik roditelja

  • Grozdana Malarić – član

Predstavnik Odgojiteljskog vijeća

  • Mirjana Gumbas – član