Osnovni podaci o projektu

KORISNIK PROJEKTA:  Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 942.230,45 kuna
BESPOVRATNA SREDSTVA 942.230,45 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE 20 mjeseci


  Osobna iskaznica projekta


Projekt se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. prema Pozivu „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, broj poziva: UP.02.2.2.16

Nositelj projekta je Dječji vrtić Gustav Krklec iz Krapine, Krapinsko-zagorska županija. Dječji vrtić Gustav Krklec je prvi vrtić osnovan u Krapinsko-zagorskoj županiji. U sferi predškolskog odgoja i obrazovanja, vrtić se profilirao kao mjesto u kojem se osluškuju potrebe, želje i interesi svakog djeteta. Vrijednost projekta je 942.230,45 kuna prihvatljivih troškova koji se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci.

Opći cilj projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja što će ostvariti kroz specifični cilj projekta odnosno unaprjeđenje usluga kroz produljenje radnog vremena dječjeg vrtića odnosno da se i nakon završetka projekta „Vrtić za svaku obitelj II“ rad dječjeg vrtića produlji do 20:00 sati, kao i provedba posebnih programa. Vrtić, kao ciljana skupina projekta će i nakon završetka projekta imati dugoročnu korist jer će produljenje rada dječjeg vrtića dati mogućnost roditeljima koji rade i u popodnevnim smjenama da lakše usklade privatne i poslovne obaveze što može dovesti do boljeg planiranja obitelji, a samim time i povećanja broja djece koja će vrtić i pohađati.