RAVNATELJICA: Ksenija Ostojić, prof.

STRUČNE SURADNICE:
psiholog: Snježana Večerić Topolovec, dipl.psih.
logoped: Janja Klasić Klanjčić, mag. logoped, univ. spec. rane intervencije
pedagog: Valentina Pavić, mag. paed.

ODGOJITELJICE:
U vrtiću je zaposleno 18 odgojiteljica u stalnom radnom odnosu, a Ugovorom o radu na određeno vrijeme zaposleno je 6 odgojiteljica.

RAČUNOVODSTVENI I TAJNIČKI POSLOVI: Ivana Konjić, mag.oec.

ADMINISTRATIVNI  POSLOVI : Đurđica Gregurović, upr. pravnik

POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI:
Pomoćno-tehničke poslove obavlja 8 zaposlenika
• glavna kuharica (1 radnica) i pomoćne kuharice (1,5 + 1 na pola radnog vremena)
• na održavanju čistoće prostorija, poslovima pranja, glačanja i spremanja ležaljki (2 radnica pola radnog vremena) + 3 radnice na puno radno vrijeme)
• domar – tekuće održavanje i nadzor plinske kotlovnice