RAVNATELJICA: Ksenija Ostojić, prof.

STRUČNE SURADNICE:
psiholog: Snježana Večerić Topolovec, dipl.psih.
logoped: Janja Klasić Klanjčić, mag. logoped, univ. spec. rane intervencije

ODGOJITELJICE:
U vrtiću je zaposleno 22 odgojiteljica u stalnom radnom odnosu, a Ugovorom o radu na određeno vrijeme zaposleno je 4 odgojiteljica.

RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKI POSLOVI: Ivana Vinceljak, mag.oec.

TAJNIČKO ADMINISTRATIVNI  POSLOVI: Đurđica Gregurović, upr. pravnik

POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI:
Pomoćno-tehničke poslove obavlja 8 zaposlenika
• glavna kuharica (1 radnica) i pomoćne kuharice (3 zaposlenice)
• na održavanju čistoće prostorija, poslovima pranja, glačanja i spremanja ležaljki 3 zaposlenice na puno radno vrijeme
• domar – tekuće održavanje i nadzor plinske kotlovnice